Retourbeleid

Zichttermijn en Retourneren zending:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Na uw melding dat u van uw aankoop afziet heeft u nog 14 dagen om de producten te ruilen of retour te sturen.

De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.

De artikelen dienen wel onbeschadigd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele verpakking bij Unibrew Nederland B.V. aangeleverd te worden. U mag de verpakking natuurlijk wel geopend hebben om het product te bekijken. Indien een product meer is gebruikt dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen kunnen wij de waardevermindering aan u doorberekenen.

Binnen 14 dagen nadat u de herroeping aan ons hebt gemeld krijgt u het volledige aankoopbedrag, exclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending terug. Wij betalen u met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u ons hebt betaald. Wij mogen met uw toestemming gebruik maken van een ander betaalmiddel. Hier zullen voor u nooit extra kosten aan zijn verbonden.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn artikelen die Unibrew Nederland B.V. gemaakt heeft overeenkomstig de specificaties van de consument en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Dit geldt ook voor producten die snel kunnen bederven of verouderen, die gekoeld bewaard moeten worden of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, Hop, 25 kg zakken mout, etc.). Daarnaast zijn uitgesloten van het herroepingsrecht verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking geopend is (bv Gist, Hop en mout)

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten .

Onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen en deze hebben gecontroleerd.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Gebruikmaken van het herroepingsrecht:

Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht kunt u de achterkant van de factuur of pakbon gebruiken. U kunt bij ons aanmelden dat u gebruikt wilt maken van uw herroepingsrecht. Dit kan telefonisch of via email. Zolang maar duidelijk is dat u wilt retourneren. U ontvangt dan van ons het adres voor retournering. We hebben dan de volgende informatie nodig:

Ordernummer en orderdatum

Ontvangst datum

Uw naam en adres.

Uw bankrekeningnummer / tenaamstelling

U ontvangt van ons, vervolgens, binnen max. 2 werkdagen , de benodigde gegevens voor de retourzending.

 

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar

te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.